Biểu phí chuyển tiền BIDV cùng và khác ngân hàng mới nhất 2022

Home » Biểu phí chuyển tiền BIDV cùng và khác ngân hàng mới nhất 2022

Hiện nay hầu hết các ngân hàng đều miễn phí chuyển tiền, vậy biểu phí chuyển tiền BIDV hiện tại đang là bao nhiêu. Trong trường hợp nào BIDV miễn phí chuyển tiền cho khách hàng? Để hiểu rõ hơn về từng biểu phí mà ngân hàng BIDV quy định. Trong bài viết bên dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biểu phí ngân hàng BIDV mới nhất hiện nay.

Phí chuyển tiền BIDV là gì?

Phí chuyển tiền BIDV là một khoản tiền mà khách hàng sẽ phải trả cho ngân hàng theo đúng quy định. Mức phí này sẽ được chi trả trong trường hợp phát sinh giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của bạn sang một tài khác theo các hình thức chuyển tiền khác nhau.

Khi thực hiện chuyển khoản thì khách hàng có thể lựa chọn người gửi trả phí hoặc người nhận trả phí. Và mỗi dịch vụ chuyển tiền sẽ có một mức phí khác nhau. Chuyển khác ngân hàng thì biểu phí sẽ cao hơn và chuyển tiền quốc tế thì phí sẽ nhiều hơn so với chuyển tiền trong nước.

Ngân hàng BIDV chuyển khoản có mất phí không?

Có khi khách hàng thực hiện chuyển tiền qua các dịch vụ: SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking hoặc chuyển tiền mặt tại phòng giao dịch đều sẽ bị tính phí. Mỗi hình thức chuyển tiền sẽ có một mức phí khác nhau tùy thuộc vào giao dịch mà bạn đang thực hiện.

Đây là khoản phí bắt buộc phải chi trả khi giao dịch chuyển tiền. Nếu không đóng phí này thì lệnh chuyển tiền sẽ bị hủy và không được thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản.

Biểu phí chuyển tiền BIDV mới nhất hiện nay

Biểu phí chuyển tiền ngân hàng BIDV hiện nay sẽ được phân chia ra nhiều nhóm dịch vụ khác nhau. Vì vậy, bạn nên nắm bắt rõ để tính toán chi phí cho mỗi giao dịch nhé.

Phí chuyển tiền bidv

Phí chuyển tiền BIDV qua cây ATM

Khi chuyển tiền tại hệ thống máy ATM bằng thẻ BIDV thì sẽ tính phí trên người chuyển. Mức phí này sẽ phụ thuộc vào số tiền mà bạn gửi, phí sẽ được thu như sau.

Dịch vụ Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ ghi nợ quốc
Chuyển khoản cùng hệ thống BIDV 0,05% số tiền gửi tối thiểu 2.000 VND tối đa 15.000 VND/giao dịch. 0,05% số tiền tối thiểu 2.000 VND tối đa 20.000 VND/lần.
Chuyển khoản khác hệ thống BIDV 24/7
 • Chuyển dưới 10 triệu: 7.000 VND/giao dịch.
 • Chuyển trên 10 triệu: 0,02% số tiền gửi tối thiểu 10.000 VND tối đa 50.000 VND/giao dịch.

Phí chuyển tiền BIDV Smart Banking

Từ ngày 01/01/2022 khi khách hàng sử dụng dịch vụ BIDV Smart Banking sẽ được miễn phí 100% chi phí chuyển tiền tới tài khoản cùng ngân hàng và tài khoản khác hệ thống BIDV. Ngoài ra còn điều chỉnh miễn phí duy trì, phí dịch vụ OTT trên ứng dụng.

Phí chuyển tiền bidv

TT Tên phí Phí cũ đang thu Phí thu từ 01/01/2022
1 Phí chuyển tiền cho người nhận tại BIDV 1.000 VND – 9.000 VND/lần MIỄN PHÍ
2 Phí chuyển thường cho người nhận khác ngân hàng tại Việt Nam 2.000 VND – 100.000 VND/lần.
3 Phí chuyển khoản nhanh 24/7 sang ngân hàng khác tại Việt Nam. 2.000 VND – 100.000 VND/lần.
4 Phí quản lý tài khoản SmartBanking 3.000 VNĐ/tháng
5 Phí duy trì SmartBanking 10.000 VNĐ/tháng
6 Phí phát hành và thường niên thẻ phi vật lý MIỄN PHÍ

Phí chuyển tiền mặt BIDV tại phòng giao dịch

Khi chuyển tiền tại phòng giao dịch ngân hàng BIDV khách hàng sẽ cần lưu ý tới khỏa phí chuyển tiền được thu như sau.

Chuyển tiền cùng ngân hàng BIDV có mất phí không

Chuyển tiền cùng hệ thống là chuyển tới số tài khoản cùng ngân hàng BIDV mà bạn đang sử dụng. Mức phí này sẽ được thu theo mức sau.

 • Chuyển dưới 10 triệu đồng: Miễn phí
 • Chuyển từ 10 triệu đến dưới 30 triệu đồng: 1.000 VND/giao dịch.
 • Chuyển trên 30.000 triệu đồng: 0,01% số tiền gửi.

Phí chuyển tiền BIDV sang ngân hàng khác

Khi chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng khác đang liên kết tại Việt Nam thì mức phí sẽ được thu.

 • Chuyển tiền với hạn mức dưới 10 triệu: phí 7.000 VND/giao dịch.
 • Chuyển tiền trên 10 triệu: 0,02% số tiền gửi tối thiểu 10.000 vnd, tối đa 50.000 VND.

Phí chuyển tiền mặt vào tài khoản BIDV

Khi chuyển tiền mặt vào tài khoản tại phòng giao dịch ngân hàng BIDV thì khoản phí phải đóng sẽ là.

 • Chuyển dưới 10 triệu đồng: Miễn phí
 • Chuyển dưới 30 triệu đồng: 1.000 VND/lần.
 • Chuyển trên 30 triệu đồng: 9.000 VND/lần.

Biểu phí chuyển tiền liên ngân hàng BIDV với KH Doanh Nghiệp

Đối với khách hàng là doanh nghiệp thì sử dụng dịch vụ BIDV Business Online. Đây là tiện ích giúp cho các khách hàng là doanh nghiệp dễ dàng quản lý tài khoản một cách thông minh nhất. Và khi chuyển tiền thông qua tiện ích này sẽ tính phí.

 • Chuyển khoản dưới 500 triệu phí 15.000 VND cho 1 lần gửi.
 • Chuyển khoản với hạn mức trên 500 triệu phí sẽ thu bằng 0,02% số tiền gửi.

Phí chuyển tiền ngoại tệ ngân hàng BIDV

STT Chuyển ngoại tệ trong nước Chuyển quốc tế
1 Cùng chi nhánh: Miễn phí Phí chuyển của BIDV: 0,02% min 5 USD, max 300 USD + điện phí.
2 Khác chi nhánh: 1 USD
 • Điện OUR không cam kết người hưởng nhận nguyên số tiền: 5 USD.
 • Điện OUR cam kết nhận nguyên số tiền: 22 USD.
3 Chuyển người nhận tiền mặt tại BIDV: 0,02% min 2 USD Chuyển ngoại tệ bằng JPY: 0,05, tối thiểu 2,500 JPY, tối đa 5.000 JPY.
4 Chuyển khác hệ thống BIDV: 0,02% tiền gửi tối thiểu 5 USD. Chuyển bằng EUR:

 • Người nhận có tài khoản NH tại Đức: 10 EUR.
 • Người nhận không có TK NH: 22 EUR.
5 Chuyển ngoại tệ GBP: 22 GBP
6 Chuyển bằng ngoại tệ khác: 30 USD
7 Hoãn lệnh chuyển tiền: 5 USD + điện phí + phí ngân hàng nước ngoài thu.

Hạn mức chuyển khoản ngân hàng BIDV

Đối với mỗi hình thức giao dịch ngân hàng BIDV sẽ có một quy định hạn mức chuyển tối đa riêng. Và hạn mức đó sẽ được ghi rõ trong bảng sau đây.

Tên giao dịch Hạn mức 1 lần Hạn mức 1 ngày Số lần
BIDV Online
Chuyển khoản tới cùng tài khoản của 1 khách hàng. 1 triệu VND 3 triệu 100
Chuyển khoản khác chủ tài khoản trong BIDV 500 triệu 1 tỷ 500 triệu
Chuyển tiền ngân hàng trong nước 200 triệu 1 tỷ VND 100
Chuyển nhanh liên ngân hàng 100 triệu 500 triệu 100
BIDV Smart Banking
Chuyển tới tài khoản cùng chủ tài khoản 500 triệu 500 triệu 20
Chuyển tới số tài khoản cùng ngân hàng BIDV 150 triệu 250 triệu
Gói tài chính/Tài chính Premier 150 triệu 250 triệu
Gói tài chính Bankplus 30 triệu 100 triệu
Chuyển khoản trong ngân hàng BIDV Qua số điện thoại
Gói tài chính/Tài chính Premier 75 triệu 125 triệu
Gói tài chính Bankplus 15 triệu 50 triệu
Chuyển tiền ra ngoài hệ thống BIDV
Gói tài chính/Tài chính Premier 50 triệu 250 triệu
Gói tài chính Bankplus 30 triệu 100 triệu
BIDV BANKPLUS
Chuyển trong ngân hàng BIDV 30 triệu 100 triệu 20
Chuyển tiền nhanh 24/7 50 triệu 100 triệu
BIDV BUSINESS ONLINE
Chuyển tiền tới TK cùng 1 người 10 tỷ 10 tỷ 150
Chuyển tiền trong nước 10 tỷ 10 tỷ 150
Chuyển tiền ngoại tệ trong nước 10 tỷ 10 tỷ 150
Chuyển tiền quốc tế 100.000 USD 10.000.000.000 VND 150

Các hình thức chuyển tiền của ngân hàng BIDV

Ngân hàng BIDV hiện nay đang có 6 hình thức chuyển tiền khác nhau. Trong đó có 4 hình thức chuyển tiền online và 2 hình thức chuyển truyền thống.

Chuyển tiền qua BIDV online

BIDV Online dịch vụ ngân hàng trực tuyến được hỗ trợ trên nển tảng Internet giúp cho khách hàng quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch nhanh chóng mà không phải tới quầy. Khi khách hàng sử dụng có thể giao dịch qua BIDV online bất cứ lúc nào.

Dịch vụ này mang lại các tiện ích như:

 • Chuyển tiền trong và ngoài hệ thống ngân hàng BIDV.
 • Gửi và rút tiền tiết kiệm online.
 • Thanh toán các hóa đơn qua BIDV online.
 • Mua bán giao dịch ngoại tệ.
 • Tra cứu kiểm tra thông tin tài khoản.

Chuyển tiền bằng BIDV Smart Banking

BIDV Smart Banking là ứng dụng ngân hàng số hỗ trợ trên nền tảng Android, iOS. Khách hàng của BIDV chỉ cần cài đặt ứng dụng này và đăng nhập tài khoản đã đăng ký trước đó là sẽ chuyển tiền nhanh chóng.

 • Bước 1: Đăng nhập vào BIDV Smart Banking và chọn tính năng chuyển khoản.
 • Bước 2: Chọn chuyển tiền cùng ngân hàng hoặc chuyển liên ngân hàng, chuyển tiền nhanh 24/7.
 • Bước 3: Điền thông tin ngân hàng nhận và số tài khoản, số tiền, nội dung.
 • Bước 4: Kiểm tra lại giao dịch và nhập mã OTP để xác nhận gửi tiền là xong.

BIDV Bankplus

 • Bước 1: Mở ứng dụng Bankplus đã cài đặt trên điện thoại.
 • Bước 2: Ở giao diện chính hãy nhấn chọn vào Chuyển tiền mặt.
 • Bước 3: Nhập các thông tin như số tài khoản, số tiền, nội dung
 • Bước 4: Điền mật khẩu BIDV Bankplus và xác nhận.
 • Bước 5: Nhập mã OTP được gửi về và nhập và để hoàn tất giao dịch này.

BIDV Bussiness Online

Đây là dịch vụ hỗ trợ các khách hàng đăng ký tài khoản doanh nghiệp tại BIDV quản lý tài khoản và giao dịch trực tuyến. Mọi người giao dịch đều được thực hiện online ngay trên tiện ích này.

 • Giao dịch và quản lý tài khoản nhanh chóng qua hệ thống online.
 • An toàn bảo mật với lớp xác thực 2 yếu tố tránh việc xâm nhập trái phép.
 • Chuyển tiền online với hạn mức cao phù hợp cho doanh nghiệp giải quyết công việc.

Chuyển tiền tại cây ATM

Hình thức chuyển tiền tại máy ATM BIDV là cách gửi tiền truyền thống mà chúng ta vẫn thường sử dụng. Với cách này chỉ cần di chuyển tới hệ thống máy ATM và làm theo bước sau đây là sẽ chuyển tiền được.

 • Bước 1: Tới máy ATM và cho thẻ vào cây, chọn ngôn ngữ và nhập mã PIN.
 • Bước 2: Chọn vào chức năng chuyển tiền, chọn chuyển liên ngân hàng hoặc nội bộ.
 • Bước 3: Chọn chuyển tiền qua số tài khoản hoặc số thẻ ATM.
 • Bước 4: Chọn ngân hàng thụ hưởng và nhập số tài khoản/thẻ.
 • Bước 5: Điền số tiền gửi và kiểm tra lại giao dịch 1 lần, nếu đã chính xác thì nhấn Enter.
 • Bước 6: Xác nhận chuyển tiền và nhận biên lai giao dịch.

Chuyển tiền tại phòng giao dịch BIDV

Chuyển tiền tại phòng giao dịch là cách gửi tiền mà trước đây chúng ta vẫn thường dùng. Phù hợp với những khách hàng không có số tài khoản hoặc muốn gửi tiền mặt với hạn mức lớn. Chỉ cần tới chi nhánh ngân hàng BIDV và làm theo các bước điền thông tin vào giấy chuyển tiền. Ngay lập tức giao dịch chuyển tiền sẽ được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

Tóm lại

Trên đây là biểu phí chuyển tiền BIDV trong cùng hệ thống và khác ngân hàng được cập nhật liên tục. Biểu phí này rất quan trọng thế nên trong quá trình chuyển khoản bạn nên tính toán cả tiền phí để giao dịch không gặp phải lỗi nhé.

Biên tập: Mothemoi.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *